Aivoverenkiertohäiriöt (AVH)

Aivoverenkiertohäiriöitä (AVH) erotetaan kaksi pääryhmää: aivoveritulpat eli aivoinfarktit ja aivoverenvuodot, joista käytetään usein myös yhteisnimitystä aivohalvaus. AVH:sta noin 85 % johtuu aivoveritulpista ja 15 % verenvuodoista. Näiden oireet voivat olla hyvin samanlaiset, vaikka ne syntytavaltaan ja hoidon suhteen eroavat toisistaan suuresti. Potilaalle sairaalassa tehtävillä tutkimuksilla pyritään selvittämään minkälaisesta aivoverenkiertohäiriöstä on ollut kyse ja mitkä tekijät ovat olleet syynä kyseisen verenkiertohäiriön syntymiseen. Näiden tietojen perusteella voidaan arvioida uuden sairastumisen riskiä sekä suunnitella hoito, jolla pyritään ehkäisemään uudelleen sairastuminen.
(lähde: TYKS 712, sisältö tarkistettu 3/2012)Aivoliitolla on myös kattavia tietopaketteja verkkosivuillaan

mm. Neuropsykologiset puutosoireet, afasia, kuntoutuminen, sairastumisen jälkeen, riskitekijät, oireet, Käypä hoito -suositus

Aivoliiton selkoesite aivoverenkiertohäiriöistä

Aivoliitto julkaisee muita esitteitä ja oppaita aivoverenkiertohäiriöistä. Osa materiaalista on maksutonta ja luettavissa sekä tulostettavissa myös sähköisesti. Esite löytyy myös verkkosivuilta

www.aivoliitto.fi > Aivoverenkiertohäiriöt > Julkaisut


YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.