Kela

Kuntoutuksen hakeminen Kelasta

Kun olet saanut lääkärinlausunnon (tai kuntoutussuunnitelman), voit hakea Kelasta kuntoutusta. Tarvittaessa voit kysyä Kelasta eri kuntoutusmahdollisuuksista. Voit myös varata Kelan kuntoutusasioiden palvelunumerosta 020 692 205 kuntoutushaastatteluajan.

Kun tarvitset kuntoutusta

Kelan kuntoutus

Kela kokeilee kuntoutuspalveluissa rekisteröitymismenettelyä (tänään)

Kokeilulla selvitetään, miten rekisteröitymismenettely soveltuu kuntoutuksen järjestämiseen.

Päätökset vuoden 2020 ensimmäisistä vanhempainpäivärahoista vasta tammikuussa (tänään)

Sairausvakuutuslain muutoksen takia Kela pystyy laskemaan päivärahojen määrät ensi vuonna alkaville perhevapaille vasta tammikuussa.

Kelan neuropsykologinen kuntoutus parantaa työ- ja opiskelukykyä (tänään)

Kelan harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus auttaa kuntoutujaa hyväksymään muuttuneen tilanteensa. Kuntoutujien ja ammattilaisten mielestä kuntoutusmuodon saatavuutta tulisi parantaa.

KIILA-kuntoutuksen uudistuksista seminaarit lokakuussa (tänään)

Kela järjestää koulutusta ja verkkoseminaarin, jossa kerrotaan vuonna 2020 alkavista uusista KIILA-kuntoutuspalveluista, joita ovat yksilöpalvelu ja kurssipalvelu. Ensi vuoden kursseja voi alkaa hakea verkossa marraskuussa.

Sunnuntaista keskiviikkoon kestävä postilakko voi viivästyttää Kelan etuuksia (tänään)

Postilakko voi viivästyttää asiakkaiden Kelaan lähettämiä hakemuksia ja liitteitä. Tällöin erityisesti työttömyysetuudet ja toimeentulotuki saattavat myöhästyä. Hakemukset kannattaakin täyttää Kelan verkkopalvelussa.

KIILA-kuntoutukseen hakeminen helpommaksi vuonna 2020 (tänään)

Vuoden 2020 KIILA-kuntoutukset uudistuvat. Muutosten tavoitteena on selkeyttää ja keventää KIILA-kuntoutuksen hakuprosessia.

Kela korvaa edelleen yksityisen terveydenhuollon kustannuksia, vaikka valinnanvapauskokeilu päättyy (tänään)

Sosiaali-ja terveyspalvelujen valinnanvapauskokeilu päättyy tänä syksynä. Kokeilun päättymisen jälkeen asiakkaat voivat edelleen jatkaa yksityisen terveydenhuollon asiakkaina ja saada korvausta sairaanhoitokustannuksista.

Päivärahan määrä perustuu jatkossa 12 kuukauden tuloihin (tänään)

Vuoden 2020 alusta vanhempainpäivärahat, sairauspäivärahat ja kuntoutusraha määräytyvät vuositulon perusteella. Vuositulo määritellään etuuden alkamista edeltäneiden tulojen mukaan. Etuuksien taso säilyy ennallaan.

Tutkimus: Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus tukee harjoittelua, mutta kuntoutuminen tapahtuu arjessa (tänään)

Kuntoutujien mielestä kuntoutus tukee työkykyä, mutta se tulisi nivoa työelämään nykyistä kiinteämmin.

Tutkimus: Etäkuntoutus vähintään yhtä hyödyllistä kuin kasvokkain toteutettu kuntoutus (tänään)

Kokeilujen perusteella etäkuntoutus tuottaa yhtä hyviä tai jopa parempia tuloksia kuin perinteinen kasvokkain tapahtuva kuntoutus. Etäkuntoutuksen soveltuvuus asiakkaalle tulee kuitenkin arvioida yksilöllisesti.

Kela palvelee asiakkaita nyt myös Instagramissa (tänään)

Palveluasiantuntijat Helmi, Joona ja Juho palvelevat asiakkaita Kelan Instagram-tilillä. Kelan tili Instagramissa on @kela_fpa.

Lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapian uudet palveluntuottajat on valittu (tänään)

Kela on kilpailuttanut lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena toteuttavat palveluntuottajat. Uudet sopimukset tulevat voimaan 1.6.2019, ja ne kestävät 31.12.2020 asti.

Päivärahojen ja kuntoutusrahan määrä vastaa jatkossa paremmin todellista tulotasoa (tänään)

Vuoden 2020 alusta vanhempainpäivärahat, sairauspäivärahat, luovutuspäiväraha, erityishoitoraha sekä kuntoutusraha määräytyvät asiakkaan vuositulon perusteella. Uusi määräytymisperuste vastaa nykyistä tarkemmin asiakkaan todellista tulotasoa etuuden alkaessa.

Kela voi periä veronpalautuksen velkojen maksuun – palautukset maksetaan tänä vuonna aiemmin (tänään)

Vuonna 2019 suurin osa saa veronpalautuksen jo elokuussa. Kela voi periä asiakkaan veronpalautuksesta velkoja ulosoton kautta, jos asiakas ei ole sopinut velalleen maksusuunnitelmaa tai noudattanut sovittua maksuaikataulua.

Toiminnallisten häiriöiden kuntoutusta pitää kehittää (tänään)

Työterveyslaitos kartoitti, millaisia kuntoutusmuotoja työikäisille on toiminnallisiin häiriöihin ja miten eri kuntoutusmuodot soveltuvat Kelan järjestämään kuntoutukseen.

Lääkekorvausmenot kasvavat taas (tänään)

Edellisvuonna säästötoimet pienensivät lääkekorvausten kustannuksia, mutta vuonna 2018 summa alkoi taas kasvaa.