Kela

Kuntoutuksen hakeminen Kelasta

Kun olet saanut lääkärinlausunnon (tai kuntoutussuunnitelman), voit hakea Kelasta kuntoutusta. Tarvittaessa voit kysyä Kelasta eri kuntoutusmahdollisuuksista. Voit myös varata Kelan kuntoutusasioiden palvelunumerosta 020 692 205 kuntoutushaastatteluajan.

Kun tarvitset kuntoutusta

Kelan kuntoutus

Tutkimus: Etäkuntoutus vähintään yhtä hyödyllistä kuin kasvokkain toteutettu kuntoutus (tänään)

Kokeilujen perusteella etäkuntoutus tuottaa yhtä hyviä tai jopa parempia tuloksia kuin perinteinen kasvokkain tapahtuva kuntoutus. Etäkuntoutuksen soveltuvuus asiakkaalle tulee kuitenkin arvioida yksilöllisesti.

Kela palvelee asiakkaita nyt myös Instagramissa (tänään)

Palveluasiantuntijat Helmi, Joona ja Juho palvelevat asiakkaita Kelan Instagram-tilillä. Kelan tili Instagramissa on @kela_fpa.

Lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapian uudet palveluntuottajat on valittu (tänään)

Kela on kilpailuttanut lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena toteuttavat palveluntuottajat. Uudet sopimukset tulevat voimaan 1.6.2019, ja ne kestävät 31.12.2020 asti.

Päivärahojen ja kuntoutusrahan määrä vastaa jatkossa paremmin todellista tulotasoa (tänään)

Vuoden 2020 alusta vanhempainpäivärahat, sairauspäivärahat, luovutuspäiväraha, erityishoitoraha sekä kuntoutusraha määräytyvät asiakkaan vuositulon perusteella. Uusi määräytymisperuste vastaa nykyistä tarkemmin asiakkaan todellista tulotasoa etuuden alkaessa.

Kela voi periä veronpalautuksen velkojen maksuun – palautukset maksetaan tänä vuonna aiemmin (tänään)

Vuonna 2019 suurin osa saa veronpalautuksen jo elokuussa. Kela voi periä asiakkaan veronpalautuksesta velkoja ulosoton kautta, jos asiakas ei ole sopinut velalleen maksusuunnitelmaa tai noudattanut sovittua maksuaikataulua.

Toiminnallisten häiriöiden kuntoutusta pitää kehittää (tänään)

Työterveyslaitos kartoitti, millaisia kuntoutusmuotoja työikäisille on toiminnallisiin häiriöihin ja miten eri kuntoutusmuodot soveltuvat Kelan järjestämään kuntoutukseen.

Lääkekorvausmenot kasvavat taas (tänään)

Edellisvuonna säästötoimet pienensivät lääkekorvausten kustannuksia, mutta vuonna 2018 summa alkoi taas kasvaa.

Ikääntyneiden IKKU-kuntoutus toimii, hakuvaihetta kehitettävä (tänään)

IKKU-kuntoutuksen sisältö ja rakenne ovat enimmäkseen toimivia. Haku- ja valmistautumisvaiheita tulee kuitenkin kehittää.

EU:n vammaiskortti nyt erityistä tukea saaville lapsille ja nuorille (tänään)

Maaliskuun alusta EU:n vammaiskorttia voivat hakea lapset ja nuoret, joilla on varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa tehty erityisen tuen päätös. Lisäksi korttiin voi saada A-merkinnän, jolla voi osoittaa tarvitsevansa mukaansa avustajan tai tukihenkilön.

Työttömän perusturvan menot ylittivät vuonna 2018 ansioturvan menot ensimmäistä kertaa (tänään)

Aktiivimalli alensi työttömyysetuuden määrää noin joka kolmannelta ansiopäivärahan saajalta ja 40 prosentilta Kelan työttömyysetuuden saajista. Ikääntyneistä työttömistä alennettua etuutta sai suurempi osa kuin muista ryhmistä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei löytänyt huomautettavaa Kelan taksisopimuksista (tänään)

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on selvittänyt Kelan korvaamien taksimatkojen hankintaprosessin sekä Kelan ja välityskeskusten väliset sopimukset. Selvityksen mukaan hankinnat ja sopimukset on hoidettu ja laadittu asianmukaisesti.

Kelan valtuutetut vastaanottivat selvityksen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnoista (tänään)

Kelan toimintaa valvovat valtuutetut edellyttävät Kelan hallitukselta toimenpiteitä raportissa esitettyjen suositusten pohjalta.

Elämässä-opas neuvoo, missä kynnys nuoren kuntoutukseen on matalin (tänään)

Vuoden 2019 Elämässä-opas on jakelussa kaikissa Kelan palvelupisteissä sekä muun muassa kirjastoissa, apteekeissa ja R-kioskeilla.

Asumistukimenot uuteen ennätykseen vuonna 2018 (tänään)

Asumistukien saajien määrä kääntyi kuitenkin laskuun syksyllä 2018.

Nuoren kuntoutusrahan saajien määrä kaksinkertaistunut 2010-luvulla (tänään)

Kaikkien kuntoutusrahan saajien määrä on kuitenkin vähentynyt viime vuosina merkittävästi.

Kelan vuoden 2019 selkoesitteet on julkaistu (tänään)

Selkoesitteistä löydät tietoa Kelan tuista ja palveluista. Esitteitä on 8, ja ne julkaistaan selkosuomeksi ja ‑ruotsiksi. Myöhemmin keväällä ne julkaistaan myös englanniksi, venäjäksi ja viroksi. Pohjoissaamenkieliset esitteet on julkaistu verkossa.

Kotihoidon tukeminen myöhentää äitien työhön siirtymistä (tänään)

Äidit hoitavat lasta pidempään kotona niissä kunnissa, jotka maksavat kotihoidon tuen kuntalisää. Tuen määrä vaikuttaa hoitojakson pituuteen sekä työssä että työttömänä olleilla äideillä.

Lähes puolet perustoimeentulotuen saajista saa Kelan työttömyysetuutta (tänään)

Nuorten perustoimeentulotuen saajien määrä laski edellisvuodesta. Aktiivimallin takia alennettua työttömyysetuutta Kelasta saavista 40 % sai perustoimeentulotukea.

Kanta-palvelujen käyttö lisääntyi merkittävästi (tänään)

Vuosi 2018 oli Kanta-palveluille kasvun vuosi. Lähes kaikki reseptit kirjoitettiin sähköisinä, ja palvelun käyttäjämäärät jatkoivat kasvuaan. Häiriötilanteiden määrä väheni, ja asiakkaiden toivomia uusia palveluita otettiin käyttöön.