Kela

Kuntoutuksen hakeminen Kelasta

Kun olet saanut lääkärinlausunnon (tai kuntoutussuunnitelman), voit hakea Kelasta kuntoutusta. Tarvittaessa voit kysyä Kelasta eri kuntoutusmahdollisuuksista. Voit myös varata Kelan kuntoutusasioiden palvelunumerosta 020 692 205 kuntoutushaastatteluajan.

Kun tarvitset kuntoutusta

Kelan kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen hakijoiden työkyky hyvin heikko (tänään)

Heikoimmassa asemassa olevat hakijat ovat tyytymättömimpiä ammatillisen kuntoutuksen hakuprosessiin.

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2019 (tänään)

Vuosi 2019 tuo muutoksia muun muassa nuoren ammatilliseen kuntoutukseen ja perhe-etuuksiin. Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien euromääriin ei tule tänä vuonna indeksikorotusta, mutta esimerkiksi takuueläkkeeseen ja sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahoihin tehdään tasokorotus.

Suurin osa kansaneläkeindeksiin sidotuista etuuksista säilyy määrältään samoina vuonna 2019 (tänään)

Suurin osa Kelan maksamista etuuksista on ensi vuonna saman suuruisia kuin tänä vuonna. Eduskunta on kuitenkin päättänyt suurentaa joidenkin etuuksien euromääriä.

Nuorten pääsyä Kelan ammatilliseen kuntoutukseen helpotetaan (tänään)

Nuoren ammatilliseen kuntoutukseen voi jatkossa hakea ilman lääkärinlausuntoa. Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2019.

Kuntoutus ei katkea, vaikka palveluntuottaja vaihtuu (tänään)

Kela lähettää tällä viikolla kirjeen kaikille niille vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille, joiden palveluntuottaja vaihtuu 1.1.2019. Kirjeen mukana on luettelo, josta asiakas voi valita uuden palveluntuottajan.

Kelan ja Me-säätiön visualisointityökalu auttaa tunnistamaan nuorten syrjäytymisriskiä (tänään)

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tunnistaminen ja ohjaaminen palveluihin tarvitsee tuekseen tutkimustietoa. Kelan ja Me-säätiön uusi datavisualisointi tarjoaa työkalun tiedon analysoimiseen.

Perustoimeentulotuen saajia eniten Kotkassa, vähiten Pyhärannassa (tänään)

Perustoimeentulotukea käytettiin viime vuonna eniten Uudellamaalla, vähiten Keski-Pohjanmaalla. Kelan tilastollinen vuosikirja kokoaa Suomen sosiaaliturvaa koskevaa tietoa yksiin kansiin.

Nykyisille lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapioille jatkoaikaa (tänään)

Kelan järjestämää fysio- ja toimintaterapiaa saavat lapset ja nuoret voivat jatkaa kuntoutusta nykyisten palveluntuottajien kanssa ensi toukokuun loppuun.

Oma väylä -kuntoutus tuki neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten aikuisten arkea ja työkykyä (tänään)

Kelan kehittämästä Oma väylä -kuntoutuksesta saatiin hyviä tuloksia. Kuntoutujista 44 % sai työ- tai opiskelupaikan kuntoutuksen aikana.

Tutkimus: Tunnesäätelyn ja käyttäytymisen haasteet vähentyivät perhekuntoutukseen osallistuneilla lapsilla (tänään)

Tutkimuksen perusteella perhelähtöinen, vuorovaikutuksellinen kuntoutus soveltuu lasten tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen haasteiden ehkäisyyn ja hoitoon.

Kela varmistaa palvelujen alueellisen kattavuuden yksilöterapioiden hankinnassa (tänään)

Tarjouskilpailut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioista on saatu päätökseen koko maassa. Tarjouskilpailuissa jätettiin yhteensä 4 238 tarjousta, joista 3 125 hyväksyttiin. Uudet yksilöterapioiden palveluntuottajat aloittavat 1.1.2019.

Mielenterveyden häiriöt vievät yhä useamman nuoren työkyvyn – vain joka viides palaa pysyvästi työmarkkinoille (tänään)

Nuorten aikuisten mielenterveyden häiriöistä johtuva työkyvyttömyys lisääntyi 30 % vuodesta 2005 vuoteen 2015. Työelämään paluuta edistää psykoterapian ja työhön suuntaavan kuntoutuksen yhdistelmä, jota tulisi tarjota aikaisempaa useammalle.

Robotin avustama kuntoutus tehoaa (tänään)

Selkäydinvammaisten henkilöiden kuntoutuksessa on saatu lupaavia tuloksia teknologian ja virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä.

Vuoden 2019 KIILA-kursseja haettavissa nyt (tänään)

Vuoden 2019 KIILA-kuntoutuskurssit ovat nyt työnantajien, ammattiliittojen ja yhdistysten haettavissa. Lisäksi haettavissa on loppuvuoden 2018 kursseja, joiden pitää käynnistyä vielä vuoden 2018 aikana, mutta voivat jatkua vuoden 2019 puolella.

Suurin osa kuntoutujista tyytyväisiä sopeutumisvalmennukseen (tänään)

Kuntoutujat saivat Kelan sopeutumisvalmennuskursseilta etenkin vertaistukea ja tietoa sairaudesta tai vammasta ja sen kanssa toimeen tulemisesta.

Kela jätti reklamaation yhdelle taksien tilausvälityskeskuksista (tänään)

Kela on saanut 17 alueelta selvitykset korvaamiensa taksimatkojen tilausten jonotusajoista ja kuljetuksista. Ensimmäisen viikon ongelmat on ratkaistu ja palvelu toimii lähes ongelmitta koko maassa 2:ta aluetta lukuun ottamatta.

Alkuviikon Kela-taksitilauksista lähes kaikki ajettiin (tänään)

Kela seuraa tiiviisti tilausvälityskeskusten tilannetta ja keskustelee tilausvälitysyhtiöiden vastuuhenkilöiden kanssa palvelun toimivuuden varmistamiseksi.

Kelan korvaamien taksimatkojen tilaaminen muuttuu (tänään)

Heinäkuun alusta alkaen kaikki Kelan korvaamat taksimatkat tilataan alueellisista tilausnumeroista. Kela voi korvata vain näistä numeroista tilatut matkat. Tilauspuhelut ovat maksuttomia.

Yhä useampi lapsi saa vammaistukea psyykkisen kehityksen häiriön perusteella – kasvua 10 vuodessa yli 40 % (tänään)

Alle 16-vuotiaan vammaistukea sai vuoden 2017 lopussa yhteensä 34 900 lasta. Heistä 9 700 sai vammaistukea psyykkisen kehityksen häiriön perusteella. Psyykkisen kehityksen häiriön vuoksi vammaistukea saavien lasten määrä on kasvanut 10 vuodessa 43 %.