Kela

Kuntoutuksen hakeminen Kelasta

Kun olet saanut lääkärinlausunnon (tai kuntoutussuunnitelman), voit hakea Kelasta kuntoutusta. Tarvittaessa voit kysyä Kelasta eri kuntoutusmahdollisuuksista. Voit myös varata Kelan kuntoutusasioiden palvelunumerosta 020 692 205 kuntoutushaastatteluajan.

Kun tarvitset kuntoutusta

Kelan kuntoutus

Kasvokkainen kuntoutus jatkuu kuntoutuspalveluissa (tänään)

Kuntoutuspalvelut ovat osin keskeytyneet koronavirusepidemian vuoksi. 1.6.2020 alkaen kasvokkainen kuntoutus voi jatkua kaikissa Kelan kuntoutuspalveluissa.

Tunnesäätelyn vaikeuksien tunnistamiseen pitää kiinnittää huomiota lasten ADHD-kuntoutuksessa (tänään)

Tuoreen tutkimuksen mukaan monilla Kelan perhekuntoutukseen ohjatuilla lapsilla, joilla oli ADHD-diagnoosi, ilmeni ärtyisyyttä ja usein toistuvia kiukkukohtauksia kuntoutuksen alkaessa. Laaja-alainen tietojen kerääminen lapsen tunnesäätelyn vaikeuksista saattaisi edistää kodin ja koulun arkeen tarkoitettujen tukitoimien suunnittelua ja toteutusta.

Koulutus ammatillisena kuntoutuksena ja nuoren kuntoutusraha – koronavirusepidemian aiheuttamat muutokset opiskelussa (tänään)

Jos opintosi viivästyvät koronavirusepidemian vuoksi, koulutusta koskevien kuntoutus- ja kuntoutusrahapäätösten sekä nuoren kuntoutusrahapäätöksen voimassaoloaikaa voidaan jatkaa.

Kuntoutukseen voi jatkossa osallistua entistä useammin kotoa käsin (tänään)

Etäkuntoutuksella on entistä vahvempi rooli vuonna 2021 alkavissa kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa.

Tutkimus: Oikea-aikaisuus on tärkeää Kelan työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa (tänään)

Kuntoutujan kokemus palvelun oikea-aikaisuudesta oli keskeistä myönteisten tulosten saavuttamiseksi.

Kelan kuntoutuspalvelujen järjestäminen koronavirusepidemian aikana (tänään)

Kelan tavoitteena on mahdollisimman tehokkaasti hidastaa koronaviruksen leviämistä ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia. Kela suosittaa, että kasvokkain tapahtuva kuntoutus keskeytetään ja kuntoutus toteutetaan reaaliaikaisena etäkuntoutuksena, jos mahdollista.

Kela kokeilee ja kehittää toiminnallisten häiriöiden kuntoutusta (tänään)

Toiminnallista häiriötä sairastavilla on mahdollisuus osallistua kuntoutuskokeiluun pääkaupunkiseudulla ja Oulun alueella.

Uutta neuropsykiatrista kuntoutusta lapsille ja nuorille (tänään)

Uusi monimuotoinen LAKU-perhekuntoutus tarjoaa käytännönläheistä tukea lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrinen häiriö.

Tutkimus: Kuntoutus toteutuu lakimuutoksen jälkeen aiempaa enemmän arjessa (tänään)

Uuden tutkimuksen mukaan koettu kuntoutusosallisuus eli asiakkaan kuulluksi tuleminen lisääntyi lakimuutoksen jälkeen. Kuntoutus toteutui myös aiempaa yleisemmin kuntoutujan lähiympäristössä ja arjen tilanteissa.

Nyt voit kokeilla Kelan verkkoasiointipalvelun uutta etusivua (tänään)

Uusi etusivu on otettu käyttöön nykyisen etusivun rinnalla. Kokeiluversiossa on monia asiakasta auttavia ominaisuuksia, mutta se ei ole vielä ihan valmis. Jos asiakas saa muistutuksia hakemukseen tarvittavista lisätiedoista, hän ohjautuu automaattisesti uudelle etusivulle.

Eteläisessä ja itäisessä vakuutuspiirissä on valittu palveluntuottajia yksilöterapioihin (tänään)

Eteläisessä vakuutuspiirissä on valittu yksilöfysioterapian ja yksilöallasterapian palveluntuottajat ja itäisessä vakuutuspiirissä yksilöfysioterapian palveluntuottajat uudelle sopimuskaudelle. Osalla asiakkaista palveluntuottaja saattaa tämän vuoksi vaihtua.

Näin Kela palvelee vuonna 2020 (tänään)

Vuosi 2020 tuo mukanaan muutoksia Kelan palveluihin.

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2020 (tänään)

Sairausvakuutuksen päivärahojen määräytyminen muuttuu ja työttömyysturvan aktiivimallista luovutaan 1.1.2020 alkaen. Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 1,0 %, ja moniin etuuksiin tulee tasokorotus.

Kelan postiosoitteiden määrä vähenee 1.1.2020 (tänään)

Kela keskittää vuodenvaihteessa henkilöasiakkaiden hakemusten ja liitteiden skannauksen yhteen paikkaan.

Kela palvelee henkilöasiakkaita näissä numeroissa 21.1.2020 alkaen (tänään)

Kelan henkilöasiakkaiden palvelunumerot muuttuvat tammikuussa.

Opintoihin nivoutuvaa OPI-kuntoutusta on nyt tarjolla entistä useammalle (tänään)

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden tueksi kehitetty OPI-kuntoutus laajenee uusiin oppilaitoksiin. Ensi vuoden alusta mukana on jo 25 oppilaitosta eri puolella maata.

Nuorille suunnatun NUOTTI-valmennuksen suosio yllätti (tänään)

Jo lähes 2 000 nuorta on saanut apua Kelan uudesta palvelusta, johon voi hakea suullisesti ja ilman lääkärinlausuntoa.

Kela ottaa huomioon postilakon vaikutukset (tänään)

Hakemukset kannattaa täyttää ja liitteet lähettää Kelan verkkoasiointipalvelussa.

Postilakko voi viivästyttää Kelan etuuksia (tänään)

Lakko voi viivästyttää asiakkaiden Kelaan lähettämiä hakemuksia, liitteitä ja lisäselvityksiä.

Mahdollinen postilakko voi viivästyttää Kelan etuuksia (tänään)

Lakko voi viivästyttää asiakkaiden Kelaan lähettämiä hakemuksia, liitteitä ja lisäselvityksiä. Hakemusten viivästymisen vuoksi on mahdollista, että erityisesti työttömyysetuuksien ja toimeentulotuen maksaminen myöhästyy. Hakemukset kannattaa täyttää ja liitteet lähettää Kelan verkkopalvelussa.