Turun seudun liikunta

Rajatonta liikuntaa
Lauri

Rajatonta liikuntaa – liikuntaa yli rajojen -esite on ilmestynyt

Rajatonta liikuntaa - liikuntaa yli rajojen -esite ilmestynyt. Esitteeseen on koottu tietoja Turussa ja Turun seudulla 2018-2019 tarjottavasta soveltavasta liikunnasta. Palveluja löytyy lapsille ja aikuisille pitkäaikaissairaille, vammaisille tai muulla tavoin liikkumisrajoitteisille. Osa palveluista on ohjattuja, osa omatoimiliikkujille.

Palveluja tarjoavat sekä kunnat, yhdistykset että muut toimijat. Soveltavan liikunnan kohderyhmään kuuluvat kaikenikäiset vammaiset ja pitkäaikaissairaat sekä fyysisesti toimintakyvyltään heikkokuntoiset vanhukset, jotka eivät kykene osallistumaan hyväkuntoisten ikääntyneiden liikuntatoimintaan.

Liikuntaryhmien tavoitteena on terveyden, toimintakyvyn ja fyysisen kunnon parantuminen ja ylläpitäminen, sosiaalisten kontaktien sekä ilon ja virkistyksen tuottaminen. Useimmat liikuntaryhmät toimivat säännöllisesti viikoittain. 

Esitteen tarkoituksena on palvella kuntalaisen ja yhdistysten toimijoiden lisäksi sosiaali- ja terveystoimen, liikuntatoimen, varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilökuntaa antaen tietoa omaehtoisen liikunnan harrastamisen mahdollisuuksista.

Esite julkaistaan ainoastaan verkossa. Esitteen voi avata tai tulostaa oheisesta linkistä:

Rajaton liikuntaopas 2018-2019

Lisätietoja pitkäaikaissairaiden ja vammaisten liikuntapalveluista saa Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen liikuntapalveluvastaavilta:

http://www.turku.fi/vapaa-aika/liikunta/harrastamaan/soveltavaa-liikuntaa


Turku liikkeelle -lehti
https://www.facebook.com/TurkuLiikkeelle
Turku liikkuu on Facebookissa.

Turku liikkeelle -lehti on lopetettu, jutut siityvät "Turkupostiin"

Turku liikkeelle on Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen julkaisema tiedotuslehti. Lehti on ilmestynyt 20 vuoden ajan kolme kertaa vuodessa: tammikuun alussa, toukokuun alkupuolella sekä elokuun puolivälin jälkeen. 

Viimeinen numero on luettavissa vasemmalla olevaa kuvaa klikkaamalla Turku liikkeelle 1/2015 selailuversiona.

Liikuntapalvelukeskuksen ryhmät ja yhdistysten ja yhteisöjen ohjattuja liikuntaryhmiä. Jos et pääse Turun seudun AVH -yhdistys ry järjestämille jumpille, niin katso tästä sopiva aika ja paikka.  Jokaiselle on jotakin!

Lue lisää asiasta

Ikääntyneiden liikunta