Vertiastukiryhmä AVH -sairastaneitten puolisoille ja läheisille; 6 kertaa 7.4.2021 alkaen.

Aika: 7.4.-12.5.2021
Paikka: Lounatuulet yhteisötalo Läntinen Pitkäkatu 33 Turku

Tarkat riedot ryhmästä ja siihen osallistumisestä löyyvät yhdistyksen jäsenkirjeestä 1/2021; kirje löytyy myös näiltä nettisivuilta.

Ryhmää ohjaa sosionomi Reetta Lahti. Ilmoittaudu hänelle ja / ta kysele lisää ryhmästä.