Sosiaaliportti

https://www.thl.fi/fi/julkaisut/sahkoiset-kasikirjat/sosiaaliportti

Sosiaaliportti - verkkopalvelu sosiaalialan ammattilaisille

Sosiaaliportti on sosiaalialan tietopankki verkossa. Sosiaaliportti -verkkopalvelu tarjoaa ajankohtaisimmat sosiaalialan uutiset ja tapahtumat.

  • Vammaispalvelujen käsikirja käsikirja on tarkoitettu alan ammattilaisille asiakastyön ja päätöksenteon tueksi. Myös palvelujen käyttäjät voivat löytää hyödyllistä tietoa käsikirjasta. Käsikirja on avattu 10.3.2011.
  • Oikeuskäytäntöä palvelupäätösten teon tueksi Tässä osiossa esitellään vammaispalveluja koskevaa oikeuskäytäntöä. Osio sisältää runsaasti muun muassa korkeimman hallinto-oikeuden sekä laillisuusvalvojien ratkaisuja.