Vammaispalvelujen käsikirja

Vammaispalvelujen käsikirja

Vammaispalvelujen käsikirja toimii vammaisalan työntekijöiden ja päättäjien käytännön työvälineenä.

 

Vammaispalvelujen järjestäminen ja hankinta -koulutuskierros

Koulutuskierroksen tavoitteena on vahvistaa asiakasosallisuutta vammaispalveluissa ja tukea  kuntien ja maakuntien asiantuntijoiden järjestämis- ja hankintaosaamista.  

Vammaisten henkilöiden palvelujen järjestämisen lähtökohtana ovat yksilöllisiin tarpeisiin vastaavat palvelut. Palveluiden tulee vahvistaa luottamusta yhteiskuntaan.

Koulutus on tarkoitettu

  • kuntien ja maakuntien vammaispalvelujen järjestämisessä ja hankinnoissa mukana oleville viranomaisille (hankintapäälliköt, lakimiehet, sosiaalityöntekijät, johtajat)
  • asiakasedustajille (vammaisneuvostot, vammaisjärjestöt)
  • luottamushenkilöille (esim. sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet)
  • valvontaviranomaisille
  • palvelujen tuottajille