Aivoliitto

Aivoliitto pähkinänkuoressa

Aivoliitto eli entinen Aivohalvaus- ja dysfasialiitto on kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö, joka tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä. Liiton toiminnan piirissä on noin 30 AVH-yhdistystä ja noin 20 SLI-yhdistystä sekä näiden alueellisia kerhoja yli 100 paikkakunnalla. Jäseniä yhdistyksissä on noin 10 000.

Aivoliitto ry - Aivojen ja puheen asialla

Aivoliitto on kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö, joka tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä. Näitä ryhmiä ovat aivoverenkiertohäiriön sairastaneet ja heidän läheisensä sekä perheet, joiden lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus.

Aivoliitto ry Organisaatio

Aivoliiton ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenyhdistysten edustajista koostuvat liittokokous, joka kokoontuu joka neljäs vuosi. Liittokokous valitse liittovaltuuston neljäksi vuodeksi kerrallaan. Liittovaltuuston puheenjohtaja ja jäsenet ovat jäsenyhdistysten edustajia. Liittovaltuusto valitsee liittohallituksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Aivoliiton tuetut lomat

Tuetut lomat ja Soluku-lomat ovat sosiaalista lomatoimintaa, jota Aivoliito ry järjestää yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon kanssa. Lomalla oloa tuetaan siis taloudellisesti. Tuki tulee Raha-automaattiyhdistykseltä ja tuki jaetaan hakemusten perusteella.

Aivoliiton julkaisut

Aivoliitto julkaisee esitteitä ja oppaita aivoverenkiertohäiriöistä. Osa materiaalista on maksutonta ja luettavissa sekä tulostettavissa myös sähköisesti. Ne julkaisut, joita on mahdollista tilata painettuina vihkosina Aivoliitosta, löytyvät verkkokaupasta.

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten sosiaaliturvatieto on päivitetty

Opas on hyvä käsikirja pitkäaikaissairaita ja vammaisia neuvoville ja ohjaaville sekä omaa sosiaaliturvaansa pohtiville henkilöille.

Opas löytyy netistä osoitteesta www.sosiaaliturvaopas.fi. Voit tutustua sosiaaliturvaoppaaseen myös tästä linkistä:

Sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille 2019