Kela

KELAN ETUUKSISTA tärkeimpiä asioita: www.kela.fi

Asumisen tuet
- Eläkeläisen asumistuki
- Yleinen asumistuki
Eläkeläiset
- Eläkettä saavan hoitotuki
Sairastaminen
- Sairauspäiväraha työkyvyttömyyden ajalta yl. enintään 300 arkipäivää (n.1v.)
- Sairaanhoito yksityislääkärillä
- Lääkkeet
- Matkat, sairaanhoito- ja kuntoutusmatkat
Kuntoutus
- Vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus
Vammaistuet
- 16 v. täyttäneelle vammaistuki pitkäaikaissairaalle jonka toimintakyky on heikentynyt
- Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu

Kelan vammaistuista selkokielellä: Terveys ja kuntoutus-esite

 

Elämässä - Mitt i allt

Elämässä - Mitt i allt -lehti uudistui vuonna 2015 samannimiseksi oppaaksi. Siinä on tiiviissä muodossa tietoa Kelan etuuksista ja palveluista. Oppaassa on myös lehdestä tuttuja ihmisläheisiä asiakastarinoita ja käytännöllisiä vinkkejä asiointiin.

Elämässä-opas 2018

Elämässä.fi

 

Vammaistuet ja -palvelut

Vammaisten tulkkauspalvelun hankinta 2021 (tänään)

Kela järjestää kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut tulkkauspalvelulain (laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 133/2010) nojalla. Kela hankkii palvelut ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Hankinta tehdään kuudella hankinta-alueella.

Hakemusten käsittelyajat nyt esillä kela.fissä (tänään)

Kelan verkkosivuilla on julkaistu uusi palvelu, joka näyttää tuoreen tiedon hakemusten käsittelyajoista.

Hätäilmoitus viittomakielellä -kokeilun suunnittelu jää tauolle (tänään)

Kokeilun suunnittelu on päätetty keskeyttää toistaiseksi. Kokeilua ei vielä voida toteuttaa Kelan etäpalvelun kautta, kuten alun perin suunniteltiin.

Vammaisten tulkkauspalvelun hankinnan suunnittelu on päättymässä (tänään)

Vammaisten tulkkauspalvelun seuraavaa hankintaa alettiin suunnitella Kelassa syksyllä 2019. Hankintaa on suunnitelu yhteistyössä sidosryhmien ja palveluntuottajien kanssa. Tavoitteena on huomioida asiakkaiden yksilölliset tarpeet paremmin ja varmistaa palvelun parempi saatavuus eri asiakasryhmille koko maassa.

Vammaisten tulkkauspalvelua voidaan järjestää myös muilla kielillä (tänään)

Jatkossa Kela ei enää edellytä suomen, ruotsin, suomalaisen viittomakielen tai suomenruotsalaisen viittomakielen osaamista myöntäessään oikeutta tulkkauspalveluun. Kommunikointikeinona voi siis olla esimerkiksi kirjoitustulkkaus englanniksi tai venäläinen viittomakieli. Tulkkauksen järjestyminen edellyttää, että tilauksiin löytyy kielitaitoisia tulkkeja.

Koronaviruksen vaikutukset vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun (tänään)

Koronaviruksen aiheuttamat kansalliset varotoimenpiteet voivat vaikuttaa vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun. Asiakkaiden tilauksiin pyritään kuitenkin järjestämään tulkit, ja etäpalvelua voi käyttää.

Kolmasosa hoitotuen kustannuksista johtui muistisairauksista (tänään)

Kela maksoi viime vuonna hoitotukia muistisairauksien perusteella yhteensä 145,7 miljoonaa euroa.

Vammaisten tulkkauspalvelun tilausmäärät kasvoivat edelleen vuonna 2019 (tänään)

Viime vuonna vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun tehtiin 174 000 tilausta. Tilausten määrä oli 6 % suurempi kuin vuonna 2018. Tulkki löytyi 95 %:iin kaikista tilauksista. Eri alueilla ja eri tulkkausmenetelmissä on kuitenkin eroja tulkkien saatavuudessa.

Nyt voit kokeilla Kelan verkkoasiointipalvelun uutta etusivua (tänään)

Uusi etusivu on otettu käyttöön nykyisen etusivun rinnalla. Kokeiluversiossa on monia asiakasta auttavia ominaisuuksia, mutta se ei ole vielä ihan valmis. Jos asiakas saa muistutuksia hakemukseen tarvittavista lisätiedoista, hän ohjautuu automaattisesti uudelle etusivulle.

Näin vammaisten tulkkauspalvelun hankinnan suunnittelu etenee (tänään)

Seuraavan hankinnan myötä palvelua on tarkoitus kehittää asiakkaiden toiveiden, palveluntuottajien ehdotusten ja Kelan omien havaintojen perusteella.