Kela

KELAN ETUUKSISTA tärkeimpiä asioita: www.kela.fi

Asumisen tuet
- Eläkeläisen asumistuki
- Yleinen asumistuki
Eläkeläiset
- Eläkettä saavan hoitotuki
Sairastaminen
- Sairauspäiväraha työkyvyttömyyden ajalta yl. enintään 300 arkipäivää (n.1v.)
- Sairaanhoito yksityislääkärillä
- Lääkkeet
- Matkat, sairaanhoito- ja kuntoutusmatkat
Kuntoutus
- Vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus
Vammaistuet
- 16 v. täyttäneelle vammaistuki pitkäaikaissairaalle jonka toimintakyky on heikentynyt
- Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu

Kelan vammaistuista selkokielellä: Terveys ja kuntoutus-esite

 

Elämässä - Mitt i allt

Elämässä - Mitt i allt -lehti uudistui vuonna 2015 samannimiseksi oppaaksi. Siinä on tiiviissä muodossa tietoa Kelan etuuksista ja palveluista. Oppaassa on myös lehdestä tuttuja ihmisläheisiä asiakastarinoita ja käytännöllisiä vinkkejä asiointiin.

Elämässä-opas 2018

Elämässä.fi

 

Vammaistuet ja -palvelut

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2019 (tänään)

Vuosi 2019 tuo muutoksia muun muassa nuoren ammatilliseen kuntoutukseen ja perhe-etuuksiin. Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien euromääriin ei tule tänä vuonna indeksikorotusta, mutta esimerkiksi takuueläkkeeseen ja sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahoihin tehdään tasokorotus.

Suurin osa kansaneläkeindeksiin sidotuista etuuksista säilyy määrältään samoina vuonna 2019 (tänään)

Suurin osa Kelan maksamista etuuksista on ensi vuonna saman suuruisia kuin tänä vuonna. Eduskunta on kuitenkin päättänyt suurentaa joidenkin etuuksien euromääriä.

Kuntoutus ei katkea, vaikka palveluntuottaja vaihtuu (tänään)

Kela lähettää tällä viikolla kirjeen kaikille niille vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille, joiden palveluntuottaja vaihtuu 1.1.2019. Kirjeen mukana on luettelo, josta asiakas voi valita uuden palveluntuottajan.

Poikkeukset Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen aukioloajoissa joulukuussa (tänään)

Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen aukioloajoissa on poikkeuksia joulun alla ja joulunpyhien aikana.

Tulkin voi nyt tilata verkossa (tänään)

Vammaisten tulkkauspalvelun asiakkaat voivat nyt tilata tulkin verkossa. Verkkotilauslomake on tehty asiakkaiden toiveesta, ja sitä kehitetään asiakkaiden palautteen perusteella.

Kela hakee valituslupaa markkinaoikeuden päätökseen vammaisten tulkkauspalvelun hankinnasta (tänään)

Kela hakee korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa markkinaoikeuden päätökseen. Markkinaoikeus kumosi Kelan aiemmin tekemät hankintapäätökset vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta.

Vammaisten tulkkauspalvelun tilausten määrä kasvaa edelleen (tänään)

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun tehtiin tammi-syyskuussa 118 000 tilausta, mikä on 8 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tulkki löytyi 107 000 tilaukseen eli 95 %:iin kaikista tilauksista. Puhevammaisten asiakkaiden tilanne on tänä vuonna ollut parempi kuin viime vuonna.

Puhevammaisilla henkilöillä tulkkina toimii usein läheinen tai avustaja (tänään)

Puhevammaiset henkilöt käyttävät Kelan tulkkauspalvelua huomattavasti vähemmän kuin kuulovammaiset ja kuulonäkövammaiset henkilöt.