Kela

KELAN ETUUKSISTA tärkeimpiä asioita: www.kela.fi

Asumisen tuet
- Eläkeläisen asumistuki
- Yleinen asumistuki
Eläkeläiset
- Eläkettä saavan hoitotuki
Sairastaminen
- Sairauspäiväraha työkyvyttömyyden ajalta yl. enintään 300 arkipäivää (n.1v.)
- Sairaanhoito yksityislääkärillä
- Lääkkeet
- Matkat, sairaanhoito- ja kuntoutusmatkat
Kuntoutus
- Vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus
Vammaistuet
- 16 v. täyttäneelle vammaistuki pitkäaikaissairaalle jonka toimintakyky on heikentynyt
- Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu

Kelan vammaistuista selkokielellä: Terveys ja kuntoutus-esite

 

Elämässä - Mitt i allt

Elämässä - Mitt i allt -lehti uudistui vuonna 2015 samannimiseksi oppaaksi. Siinä on tiiviissä muodossa tietoa Kelan etuuksista ja palveluista. Oppaassa on myös lehdestä tuttuja ihmisläheisiä asiakastarinoita ja käytännöllisiä vinkkejä asiointiin.

Elämässä-opas 2018

Elämässä.fi

 

Vammaistuet ja -palvelut

EU:n vammaiskortti nyt erityistä tukea saaville lapsille ja nuorille (tänään)

Maaliskuun alusta EU:n vammaiskorttia voivat hakea lapset ja nuoret, joilla on varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa tehty erityisen tuen päätös. Lisäksi korttiin voi saada A-merkinnän, jolla voi osoittaa tarvitsevansa mukaansa avustajan tai tukihenkilön.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei löytänyt huomautettavaa Kelan taksisopimuksista (tänään)

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on selvittänyt Kelan korvaamien taksimatkojen hankintaprosessin sekä Kelan ja välityskeskusten väliset sopimukset. Selvityksen mukaan hankinnat ja sopimukset on hoidettu ja laadittu asianmukaisesti.

Puhevammaisten asiakkaiden tilanne koheni vuonna 2018 (tänään)

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun tehtiin viime vuonna 164 000 tilausta, joka on 8 % enemmän kuin vuonna 2017. Tulkki löytyi 148 000 tilaukseen eli 95 %:iin kaikista tilauksista. Puhevammaisten asiakkaiden tilanne koheni edellisvuodesta.

Kanta-palvelujen käyttö lisääntyi merkittävästi (tänään)

Vuosi 2018 oli Kanta-palveluille kasvun vuosi. Lähes kaikki reseptit kirjoitettiin sähköisinä, ja palvelun käyttäjämäärät jatkoivat kasvuaan. Häiriötilanteiden määrä väheni, ja asiakkaiden toivomia uusia palveluita otettiin käyttöön.

Kela kehittää hankintoja – nyt kuullaan palveluntuottajia, järjestöjä ja asiantuntijoita (tänään)

Kelassa tehdään selvitystä hankintojen uudistamisesta. Työssä kuullaan laajasti Kelan asiakkaita edustavia ja palveluja tuottavia sidosryhmiä sekä muita asiantuntijoita. Kyselyiden ja kuulemisten tuloksia käsitellään kaikille avoimessa seminaarissa 27.2.

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2019 (tänään)

Vuosi 2019 tuo muutoksia muun muassa nuoren ammatilliseen kuntoutukseen ja perhe-etuuksiin. Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien euromääriin ei tule tänä vuonna indeksikorotusta, mutta esimerkiksi takuueläkkeeseen ja sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahoihin tehdään tasokorotus.

Suurin osa kansaneläkeindeksiin sidotuista etuuksista säilyy määrältään samoina vuonna 2019 (tänään)

Suurin osa Kelan maksamista etuuksista on ensi vuonna saman suuruisia kuin tänä vuonna. Eduskunta on kuitenkin päättänyt suurentaa joidenkin etuuksien euromääriä.

Kuntoutus ei katkea, vaikka palveluntuottaja vaihtuu (tänään)

Kela lähettää tällä viikolla kirjeen kaikille niille vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille, joiden palveluntuottaja vaihtuu 1.1.2019. Kirjeen mukana on luettelo, josta asiakas voi valita uuden palveluntuottajan.

Poikkeukset Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen aukioloajoissa joulukuussa (tänään)

Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen aukioloajoissa on poikkeuksia joulun alla ja joulunpyhien aikana.