Kela

KELAN ETUUKSISTA tärkeimpiä asioita: www.kela.fi

Asumisen tuet
- Eläkeläisen asumistuki
- Yleinen asumistuki
Eläkeläiset
- Eläkettä saavan hoitotuki
Sairastaminen
- Sairauspäiväraha työkyvyttömyyden ajalta yl. enintään 300 arkipäivää (n.1v.)
- Sairaanhoito yksityislääkärillä
- Lääkkeet
- Matkat, sairaanhoito- ja kuntoutusmatkat
Kuntoutus
- Vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus
Vammaistuet
- 16 v. täyttäneelle vammaistuki pitkäaikaissairaalle jonka toimintakyky on heikentynyt
- Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu

Kelan vammaistuista selkokielellä: Terveys ja kuntoutus-esite

 

Elämässä - Mitt i allt

Elämässä - Mitt i allt -lehti uudistui vuonna 2015 samannimiseksi oppaaksi. Siinä on tiiviissä muodossa tietoa Kelan etuuksista ja palveluista. Oppaassa on myös lehdestä tuttuja ihmisläheisiä asiakastarinoita ja käytännöllisiä vinkkejä asiointiin.

Elämässä-opas 2018

Elämässä.fi

 

Vammaistuet ja -palvelut

Eläkettä saavan hoitotuen saajamäärä väheni (tänään)

Yleisin syy hoitotuen saamiselle on muistisairaus: joka neljäs saa tukea Alzheimerin taudin tai dementian vuoksi.

Kela voi periä veronpalautuksen velkojen maksuun – palautukset maksetaan tänä vuonna aiemmin (tänään)

Vuonna 2019 suurin osa saa veronpalautuksen jo elokuussa. Kela voi periä asiakkaan veronpalautuksesta velkoja ulosoton kautta, jos asiakas ei ole sopinut velalleen maksusuunnitelmaa tai noudattanut sovittua maksuaikataulua.

Hätäilmoitus viittomakielellä -kokeilun aloitus siirtyy syksyyn 2019 (tänään)

Kokeilun aloitus siirtyy, koska etäpalveluna toteutettavassa kokeilussa tarvittavan asiakaskontaktijärjestelmän käyttöönotto Kelassa on viivästynyt.

Henkilökohtaisen tulkkilistan käyttö joustavammaksi (tänään)

Vammaisten tulkkauspalvelun asiakas, jolla on henkilökohtainen tulkkilista, voi antaa Kelalle pysyvän luvan etsiä tulkkia myös listan ulkopuolelta. Kela ilmoittaa asiakkaalle, jos tulkki poistetaan asiakkaan listalta.

EU:n vammaiskortti nyt erityistä tukea saaville lapsille ja nuorille (tänään)

Maaliskuun alusta EU:n vammaiskorttia voivat hakea lapset ja nuoret, joilla on varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa tehty erityisen tuen päätös. Lisäksi korttiin voi saada A-merkinnän, jolla voi osoittaa tarvitsevansa mukaansa avustajan tai tukihenkilön.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei löytänyt huomautettavaa Kelan taksisopimuksista (tänään)

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on selvittänyt Kelan korvaamien taksimatkojen hankintaprosessin sekä Kelan ja välityskeskusten väliset sopimukset. Selvityksen mukaan hankinnat ja sopimukset on hoidettu ja laadittu asianmukaisesti.

Puhevammaisten asiakkaiden tilanne koheni vuonna 2018 (tänään)

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun tehtiin viime vuonna 164 000 tilausta, joka on 8 % enemmän kuin vuonna 2017. Tulkki löytyi 148 000 tilaukseen eli 95 %:iin kaikista tilauksista. Puhevammaisten asiakkaiden tilanne koheni edellisvuodesta.

Kanta-palvelujen käyttö lisääntyi merkittävästi (tänään)

Vuosi 2018 oli Kanta-palveluille kasvun vuosi. Lähes kaikki reseptit kirjoitettiin sähköisinä, ja palvelun käyttäjämäärät jatkoivat kasvuaan. Häiriötilanteiden määrä väheni, ja asiakkaiden toivomia uusia palveluita otettiin käyttöön.

Kela kehittää hankintoja – nyt kuullaan palveluntuottajia, järjestöjä ja asiantuntijoita (tänään)

Kelassa tehdään selvitystä hankintojen uudistamisesta. Työssä kuullaan laajasti Kelan asiakkaita edustavia ja palveluja tuottavia sidosryhmiä sekä muita asiantuntijoita. Kyselyiden ja kuulemisten tuloksia käsitellään kaikille avoimessa seminaarissa 27.2.

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2019 (tänään)

Vuosi 2019 tuo muutoksia muun muassa nuoren ammatilliseen kuntoutukseen ja perhe-etuuksiin. Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien euromääriin ei tule tänä vuonna indeksikorotusta, mutta esimerkiksi takuueläkkeeseen ja sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahoihin tehdään tasokorotus.