Kuljetuspalvelu

Tietoa kuljetuspalvelusta, koonnut Tuuli Niemi 11/2010

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu myönnetään yleensä omaan kotikuntaan ja sen lähimpiin naapurikuntiin. Kuljetuspalvelua on mahdollista saada myös pitemmille matkoille esim. jos asuu kauempana ja haluaa osallistua Turussa aivohalvaus- ja afasiayhdistyksen harrastus- ja viriketoimintaan.

Kuljetuspalvelu muihin kuin kotikuntaan ja lähinaapureihin ei kuitenkaan ole kunnille lakisääteinen velvoite, vaan voidaan kunnan käytäntöjen mukaan myöntää hakijan henkilökohtaisen tarpeen mukaan.

Matkoja muihin kuin kotikuntaan ja lähinaapureihin voi anoa samassa yhteydessä kun tekee ensimmäisen kerran kuljetuspalveluhakemuksen (Vammaispalveluiden hakemuslomake) tai anoa erikseen myöhemmin tarpeen ilmetessä. Anomuksessa tulee selvittää mihin ja kuinka usein haluaa matkustaa ja tarkkaan perustella tarve, eli miksi matkat ovat itselle tärkeitä.

Erityisesti kannattaa mainita jos omassa kunnassa ei vastaavaa harrastus- ja viriketoimintaa ole. Hakemuksen liitteeksi riittää tavanomainen lääkärintodistus kuljetuspalvelun tarpeesta. Erillistä todistusta matkoista kotikunnan ja lähinaapureiden ulkopuolelle ei tarvita.

Naantalin kaupunki oli päätöksellään rajannut 1.1.2011 alkaen Turussa kuljetuspalvelualuetta vammaisten kuljetuspalvelumatkojen osalta. Hallituksemme toimesta tehtiin perusteltu tarkistuspyyntö koskien rajausta. Naantalin kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunta oli 17.03.2011 tarkentanut kuljetus-palvelualuetta koskemaan koko Turkua. Positiivista!

 

 

Lue lisää kuljetuspalvelusta ja saattajapalvelusta