Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten sosiaaliturvatieto on päivitetty 2019

1.2.2019

Opas on hyvä käsikirja pitkäaikaissairaita ja vammaisia neuvoville ja ohjaaville sekä omaa sosiaaliturvaansa pohtiville henkilöille.

Sosiaaliturvaopas

Opas löytyy netistä osoitteesta www.sosiaaliturvaopas.fi. Voit tutustua sosiaaliturvaoppaaseen myös tästä linkistä:

Sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille 2019