Liikuntaryhmät Meri-Karinassa

Meri-Karinan ryhmissä fysioterapeutit ovat vastuussa koko ryhmän turvallisuudesta ja sujuvasta toiminnasta allastiloissa. 

Osallistuja järjestää itse tarvittaessa henkilökohtaisen avun pukeutumiseen ja peseytymiseen ennen ja jälkeen ryhmän. Avustajatarpeen arvioi viime kädessä liikuntaryhmää ohjaava henkilö.

Katso harrastusryhmien alkamisajankohdat ja paikat ym. tarkemmat tiedot jäsenkirjeestä.

Liikuntaryhmät: 

Allasjumppa AVH:n sairastaneille

Terveysliikunta

Fysioterapeutin ohjaamaa tasapainoon ja kehonhallintaan painottuvaa ryhmävoimistelua sekä vesijuoksua yhdistyksen jäsenille.

Etäjumppa 
Ryhmän tavoitteena on kehittää monipuolisesti fyysistä suorituskykyä ja mahdollistaa sosiaalista kanssakäymistä. Ryhmään voivat osallistua apuvälinettä käyttävät, toteutus tapahtuu pääasiallisesti istuen.

Ryhmään osallistuminen vaatii tietokoneen tai tabletin, jossa on nettiyhteys. Ensimmäisillä ryhmän kokoontumiskerroilla on mahdollisuus it-tukeen. Tarkemmat ohjeet osallistumiseen saat ilmoittautumisen yhteydessä.

Ohjaajan tiedot ja ilmoittautuminen
Liikuntaryhmiä ohjaa Aivoliiton fysioterapeutti Katariina Hoikkanen, katariina.hoikkanen@aivoliitto.fi